S finanční krizí zřejmě přichází i krize na celý ten cirkus okolo SOA. Největší hlavy okolo service oriented architecture se spojily, aby vytvořily manifesto. Velmi stručný dokument popisuje základní principy a preference při implementaci SOA:


  • Business value over technical strategy

  • Strategic goals over project-specific benefits

  • Intrinsic interoperability over custom integration

  • Shared services over specific-purpose implementations

  • Flexibility over optimization

  • Evolutionary refinement over pursuit of initial perfection
Není to nic nového. Zdá se mi, že v případě agilního přístupu k vývoji softwaru (ze kterého se autoři inspirovali) byla situace daleko vážnější. V tomto případě podle mého názoru převažuje spíše touha na sebe upoutat více pozornosti.

Tento zápisek vznikl převodem z mého starého blogu. Ne všechny texty byly takto převedeny, kompletní archiv již není k dispozici.