Předkládám kompletní "slajding" včech tří kurzů z University Palackého v Olomouci, které jsem vedl pro Liberix. Všechny slajdy jsou k dispozici v PDF na adrese:

http://lukas.zapletalovi.com/assets/static/liberix
Kuzry Open Source (1 a 2)

Free & Open Source software

http://lukas.zapletalovi.com/assets/static/liberix/01_liberix.pdf

Představení společnosti Liberix
Cíl našich prezentací
Definice Free softwaru
Co je tedy Open Source?
Organizace FSF a OSI
Projekt GNU
Přehled vybraných Free Software licencí
Přehled vybraných Open Source licencí
Rekapitulace
Představení vybraných open-source projektů

http://lukas.zapletalovi.com/assets/static/liberix/02_linux.pdf

Projekt GNU a Linux, BSD, Hurd
GNU GCC
GNU Emacs
Amarok
XviD
KDE, GNOME
OpenOffice.org
Mozilla Firefox a Thunderbird
Battle Of Wesnoth
GNU/Linux
Překlad u Open Source
Historie UNIXu a Linuxu

http://lukas.zapletalovi.com/assets/static/liberix/03_historie.pdf

Járo operačního systému Linux
Architektura Linuxu
Sada nástrojů GNU
X Window System
KDE
GNOME
Ostatní pracovní prostředí
Rekapitulace
Programovací jazyky a technologie pro Open Source

(prezentace spojena s následující)

Jazyky C, C++
Jazyky Perl, Python, Ruby
Jazyky LISP a Scheme
Nástroje Bash, AWK, SED
Platforma Mono (C#)
Platforma Java
Platformy Netbeans a Eclipse RCP
Knihovny pro tvorbu oken
Prostředí KDE a GNOME
Rekapitulace
Open Source vývojové nástroje

http://lukas.zapletalovi.com/assets/static/liberix/05_program.pdf

GNU GCC
GNU Makefile
GNU Autotools
Modernější sestavovací nástroje
KDevelop
MonoDevelop
Anjuta, Emacs, Vim
Netbeans IDE, Eclipse IDE
Interpretované jazyky
Nástroje diff a patch
Systémy správy verzí
Distribuované systémy správy verzí
Podpůrné nástroje
Rekapitulace
Webové programování a Open Source

http://lukas.zapletalovi.com/assets/static/liberix/06_webprg.pdf

Platforma LAMP
Knihovny pro platformu LAMP
Jazyk Python pro webové programování
Platforma ZOPE
Relační databázové nástroje
Objektové databázové nástroje
Platforma J2EE a Spring Framework
Frameworky projektu Apache Jakarta
Platforma Mono ASP.NET
Rekapitulace
Projektový seminář 3

Další slajdy.

Linux jako router a firewall

http://lukas.zapletalovi.com/assets/static/liberix/liberix_router1.pdf

Nastavení sítě v Linuxu
Linux jako router
Linux jako firewall
Linux jako DHCP, DNS a poštovní server

http://lukas.zapletalovi.com/assets/static/liberix/liberix_router2.pdf

Linux jako DHCP server
Linux jako DNS server
Linux jako poštovní server
Samba -- souborový server

http://lukas.zapletalovi.com/assets/static/liberix/liberix_samba.pdf

Co je Samba
Jak funguje
Základní konfigurace sdílení
Domény
Konfigurace pomocí nástroje SWAT
Linux jako firewall
Apache httpd -- webový server

http://lukas.zapletalovi.com/assets/static/liberix/liberix_apache.pdf

Stažení, instalace
Jak Apache httpd pracuje
Multi-Processing Modules
Ukázka základní konfigurace
Moduly a filtry
Ukázky nastavení modulů SSL a PHP
Virtuální hosts
Java pro programátory .NET

http://lukas.zapletalovi.com/assets/static/papers/javapronet.pdf

Co je Java
Jak ji stáhnout a nainstalovat
Přehled Java technologií
Co je stejné
Co je jiné
Tvorba GUI
Webové programování

Kurz Java

Úvod do jazyka Java
základní znalosti
virtuální stroj
přehled technologií
rozdíly s jazykem C Sharp
rozdíly platforem .NET a Java
vývojové nástroje
dokumentace

Java efektivně
základní zásady programování
vybrané návrhové vzory a jejich aplikace
návrhový vzor jedináček
neměnitelné třídy
práce s výjimkami
špatné praktiky a postupy, kterým se vyvarovat

Programování řízené testy
představení TDD
ukázka vývoje programu v Javě v prostředí IntelliJ IDEA
technologie JavaBeans a objektová databáze Db4o
ukázka xUnit (JUnit)

Platforma J2EE
představení technologie
servlety
JSP stránky
EJB komponenty
webové služby
služby pro posílání zpráv
představení technologií v J2EE

JBoss Application Server
přehled aplikačních serverů JBoss a Glassfish
instalace JBosse
spouštění
konfigurace
nasazení aplikace
konfigurace aplikace

Vývoj J2EE aplikace
spuštění serveru a vývojového prostředí
implementace EJB beanu
vývoj EJB klientské aplikace
implementace webové služby
vývoj JSP frontendu
vytvoření archivu a nasazení na ostrý server

Vývoj webových aplikací a služeb
vícevrstevná architektura
MVC programovací model
servlety, kontexty, aplikace
JSP, JSTL, vlastní značky, JSF
tvorba jednoduché JSP aplikace
deployment JSP a Servletu
tvorba JAX-WS webové služby pomocí Apache Axis
představení nových technologií JavaServer Faces

JavaServer Faces
historie a vznik
úvod do JSF
uživatelské rozhraní
datový model
validátory
lokalizace
ukázka aplikace

Spring Framework
důvod vzniku
beans, AOP
transakce
databázová vrstva, ORM
webová vrstva
integrační vrstva

Integrace a JMS
vysvětlení pojmů
BPM, BPEL
technologie JMS
ukázky JMS technologie
backpone, connectors
ukázky v nástrojích firmy TIBCO

Tento zápisek vznikl převodem z mého starého blogu. Ne všechny texty byly takto převedeny, kompletní archiv již není k dispozici.