Eclipse experimental OpenGL plugin ve verzi 0.5.0 bohužel již neobsahuje metody pro manipulaci s nativní pamětí. Tyto jsou však nutné pro GL selection režim. Jelikož jej v diplomové práci potřebuji, vytvořil jsem plugin, který se dodá k originálnímu pluginu od Eclipse (http://www.eclipse.org/swt/opengl/). K dispozici je pak třída SelectionBuffer, která poskytuje kýžené metody tolik potřebné pro výběr oběktů.

This is plugin for Eclipse 3.X with class called SelectionBuffer. It provides methods for accessing native memory buffer which is needed for using OpenGL selection mode. The Eclipse experimental OpenGL plugin 0.5.0 lacks these methods. The provided tarball includes Linux/GTK and Windows x86 versions.

DOWNLOAD (60kb incl. source code)

Tento zápisek vznikl převodem z mého starého blogu. Ne všechny texty byly takto převedeny, kompletní archiv již není k dispozici.