Potřebujete-li po čisté instalaci Oracle XE povolit přístup na APEX (default port 8080 bindován jen na localhostu), můžete to provést třeba takto (platí pro Debian 5):


# source /usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product/10.2.0/server/bin/oracle_env.sh
sqlplus
SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on xxx

Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.

SQL> connect
Enter user-name: system
Enter password: ******
Connected.
SQL> EXEC DBMS_XDB.SETLISTENERLOCALACCESS(FALSE);
SQL> EXIT
Hotovo, není třeba restart. Připojit se můžete na http://127.0.0.1:8080/apex.


Tento zápisek vznikl převodem z mého starého blogu. Ne všechny texty byly takto převedeny, kompletní archiv již není k dispozici.