Nebaví mě klikat. Raději píšu. Spouštím tak programy, provádím různé operace, programuji a pracuji. Když se chci připojit na skrytou wifi nebo do vpn, je nutné klikat. A nebo ne?

$ nmcli con list
NAME UUID TYPE SCOPE
System eth0 afb06bd0-0bb0-7ffb-45f1-d6edd65f3e03 802-3-ethernet system
NAME UUID TYPE SCOPE
amsterdam a73ae51c-0c76-45e0-a75b-e5dfb87a8ccb vpn user
lzap af8342f9-b553-418f-9dda-3546c059c0b3 802-11-wireless user

Pro jednoduchost jsem výpis trošku zkrátil a odstranil sloupec. Takže připojit na wifi "lzap":

# nmcli con up id lzap

Připojit do VPN pojmenované jako "amsterdam":

# nmcli con up id "amsterdam"

Odpojit VPN:

# nmcli con down id "amsterdam"

Jaký je stav?

# nmcli nm
RUNNING STATE WIFI-HARDWARE WIFI WWAN-HARDWARE WWAN
running connected enabled enabled enabled enabled

A tak dále. A tak podobně.