V aktualizacích Fedory 14 přistály další dva balíčky, které jsem vytvořil. Kromě zvukového javového API tritonus, který není příliš zajímavý, to byla aplikace lbzip2. Jedná se o implementaci programů bzip2 a bunzip2 optimalozovanou pro vícejaderné stroje, kterou napsal kolega z brněnského Red Hatu Laszlo Ersek.

Program lbzip2 je patrně nejrychlejší rozbalovač bzip2 tarballů na světě. A ani v kompresi příliš nezaostává za konkurencí a drží se na předních místech.

Pokud často rozbalujete velké tarbally (například zdrojáky jádra), možná vás bude lbzip2 zajímat. Použití je úplně stejné, jako u klasického GNU bzipu. Většinu parametrů má dokonce kompatibilních, a tak lze originální bzip2 tímto novým dokonce zcela nahradit.