Pokud byste rádi krátký úvod do rodiny produktů JBoss určených pro vývoj podnikových aplikací, systémovou integraci a SOA, přečtěte si následující text.

JBoss Application Server

JBoss AS je vlajkovým produktem aplikačního softwaru společnosti Red Hat. Je to J2EE kompatibilní a certifikovaný aplikační server, který poskytuje všechny potřebné funkce. Mezi open-source produkty je vyjimečný tím, že je u valné většiny všech dodavatelů dalšího softwaru plně podporovaný.
Kdo někdy dělal s JBossem, mohla mu chybět komplexnější administrativní konzole pro nastavování parametrů, konfigurace, komponent a aplikací. Nejnovější produkt z rodiny JBoss (JBoss ON) poskytuje právě tuto funkcionalitu – je popsán v dalším textu.

JBoss Enterprise Web Platform

Je vlastně jen odlehčeným JBoss AS, který vyhovuje pouze Java EE Web Profile. Pro účely programování se Springem/Hibernatem bohatě stačí, proto ho někteří preferují.

JBoss Enterprise Web Server

Tento produkt vznikl jako sloučení produktů rodiky Apache – HTTPD, Tomcat a konektory pro komunikaci mezi nimi. Pomocí tohoto JBossem podporovaného softwaru je možné stavět robustní webové servery či aplikace.

JBoss ESB

Enterprise Service Bus s messagingem JMS (JBoss Messaging, Oracle AQ, MQSeries, JBossMQ) včetně JDBC/JMS transakcí. Úzké vazby na jBPM, WS-BPEL, webové služby, možnost pracovat s POJO (transformace XML→POJO a zpět), podpora jazyka Groovy, Smooks, XSLT (Transformace), Drolls/XPath (content based routing) a napojení na repozitář (SOA Software UDDI, jUDDI). Ačkoli stránky hovoří o grafickém návrháři, na screenshotech jsou pouze ukázky návrhářů jBPM nebo ActiveEnterprise (partnerský orchestrační nástroj) a ani distribuce žádný vizuální návrhář pro mediaci/transformaci neobsahuje. Zřejmě je to ale profesionální deformace, kdy za každým ESB systémem hledám nějaké mediační kreslítka typu TIBCO BusinessWorks, Oracle ALSB nebo webMethods IS. Mediaci lze v JBossu dělat různými způsoby – například si ji napsat v Groovy nebo použít jBPM (a tady už nějaký editorek existuje).
Produkt však obsahuje několik webových aplikací:
  • Config Editor (/esbconfig) – mediace
  • Administration console (/jboss-esb-console) – správa transformací
  • Management Console (/jbossesb) – monitoring

JBoss Enterprise BRMS

Projekt Business Rules Management System poskytuje software pro konsolidaci, správu a běh obchodních pravidel. Se systémovou integrací je modelování a správa pravidel úzce spojená, protože netechničtí pracovníci musí občas zasáhnout a upravit pravidla, podle kterých probíhají obchodní procesy. Tento nástroj jim to umožní – pomocí intuitivního webového prostředí a jim známých nástrojů (např. Excel).
Představuje ho produkt (rodina produktů) JBoss Drolls.

Drolls Flow je v podstatě BPMkem a přímo konkuruje projektu jBPM. Podporuje grafický návrhář (včetně BPMN notace), human stepy jsou integrovány pomocí WS-HumanTask specifikace. Je však orientován spíše směrem shora-dolů, jde na to od byznysu. Tím pádem je zde lepší provázanost s pravidly, na druhou stranu jBPM nabízí více funkčnosti. Oba produkty fungují na stejném jádře, ale zatím to vypadá, že oba týmy dělají na svém písečku a nehodlají oba produkty spojit.

Drolls Guvnor je centrálním repozitářem pro pravidla i workflow (procesy). Poskytuje webové přístupové rozhraní s možností editace a bohaté grafické vizualizace.

Drolls Expert je výkonný rule engine s podporou speciálního DSL jazyka a vizuálním návrhářem včetně podpory rozhodovacích tabulek.

Drolls Fusion je CEP nástrojem, který je schopen pokrýt pravidla, procesy i události v celém frameworku Drolls.

JBoss MetaMatrix Enterprise Data Services Platform

Se systémovou integrací je také spojena problematika MDM (Master Data Managementu) a firma Red Hat nabízí nástroj, který může část této funkcionality dodat. JBoss MMEDSP (dále jen DSP) umožní pomocí produktů Enterprise Server, Repository, Designer a Console nadefinovat společný datový model pro všechny systémy a namapovat tento model na jednotlivé fyzické datové modely.

Dalo by se říci, že v podstatě představuje první stupeň Master Data Managementu, podle dostupných informací však podle mého názoru již neposkytuje další funcionalitu typického MDM systému. Také proto tento produkt Red Hat označuje jako „data consolidation tool“.

JBoss Enterprise SOA Platform

Jak už jsme zvyklí u jiných dodavatelů, tento produkt (u jiných například SOA Suite) fyzicky neexistuje – je to pouze název pro několik již zmíněných softwarových balíků: JBoss Application Server, JBoss ESB, JBoss jBPM a JBoss BRMS (Drolls).

JBoss Operations Network

Nad tím vším vytváří jednotný pohledový nástroj produkt JBoss ON. Poskytuje potřebné nástroje (webová konzole) pro deployment, správu, konfiguraci a monitoring infrastruktury (aplikační server, webový server) a jednotlivých komponent SOA.

Společné vlastnosti

  • Všechny produkty JBoss fungují jak na Red Hat Enterprise Linuxu, tak i na Windows a jiných UNIXech. Není tedy nutné kvůli JBossu kupovat RHEL.
  • Mezi podporované databáze u všech produktů patří vždy Oracle a PostgreSQL. Je tedy možné si vybrat de-facto podnikový standard a kvalitní open-source řešení (včetně podpory ze strany Red Hatu).
  • Produkty jsou podporovány vždy na „pětiletky“. Tj. pět let od nového vydání verze společnost Red Hat poskytuje podporu a aktualizace.
  • V rámci předplatného jsou všechny nové verze. Pokud se firma rozhodne povýšit na novou verzi, tak může. Jelikož se neplatí za licence, ale jen za podporu, je toto možné. Dříve nebo později musí povýšit tak jak tak, aby neztratila podporu.
  • Ačkoli aktuální verze nepodporuje JBI 2.0, firma Red Hat slibuje, že tento standard (velmi používaný u konkurenčních ESB open-source produktů – OpenESB, Mule/ServiceMix) zaintegruje někdy začátkem roku 2010.
  • Současná verze jBPM není postavena na standardu BPEL, ale umožňuje spolupráci s produkty firmy Active Endpoints, které BPEL podporují.

Tento zápisek vznikl převodem z mého starého blogu. Ne všechny texty byly takto převedeny, kompletní archiv již není k dispozici.