Potřebujete „uklidit“ po testovacím uživateli v databázi Oracle? Je na to jeden elegantní příkaz. Nejprve se podíváme, co že za objekty uživatel vytvořil:

SELECT * FROM USER_OBJECTS
Nyní si připravíme DROP klauzule:

SELECT 'DROP '||object_type||' '|| object_name||  DECODE(OBJECT_TYPE,'TABLE',' CASCADE CONSTRAINTS;',';') FROM USER_OBJECTS
Ve výsledkovém okně našeho nástroje najdeme potřebné DROP příkazy. Například v SQL Developeru nyní můžeme zvolit Select All a poté text zkopírovat do schránky a spustit. Například:

DROP TABLE XXX;
DROP TABLE YYY;
-- atd
Na závěr je vhodné vyčistit koš.

PURGE RECYCLEBIN;
A je to.


Tento zápisek vznikl převodem z mého starého blogu. Ne všechny texty byly takto převedeny, kompletní archiv již není k dispozici.