Triviální, distribuce zatím neposkytují balíčky, takže stáhněte JRE nebo JDK a rozbalte jej například do /opt/java/jdk1.6.0 (nebo kamkoli jinam, ale pak musíte změnit cesty dole). Poté:

J=/opt/java/jdk1.6.0
sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java $J/bin/java 30
sudo update-alternatives --install /usr/bin/javac javac $J/bin/javac 30
sudo update-alternatives --install /usr/bin/rmiregistry rmiregistry $J/bin/rmiregistry 30
sudo update-alternatives --install /usr/bin/keytool keytool $J/bin/keytool 30
sudo update-alternatives --install /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin.so mozilla-javaplugin.so $J/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so 30
sudo update-alternatives --install /usr/lib/firefox/plugins/libjavaplugin.so firefox-javaplugin.so $J/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so 30

# nyni budete po kazdem prikazu vyzvani k vybrani spravne volby...
sudo update-alternatives --config java
sudo update-alternatives --config javac
sudo update-alternatives --config jar
sudo update-alternatives --config keytool
sudo update-alternatives --config rmiregistry
sudo update-alternatives --config mozilla-javaplugin.so
sudo update-alternatives --config firefox-javaplugin.so

Poznámka: přeskočte „jar, keytool a rmiregistry“, pokud instalujtete JRE (a ne JDK). Pokud instalujete starší verze (1.4, 1.5), je nutno upravit cestu …/plugin/i386/ns7/… (na ns610 a tak podobně). Kontrolu na to, zda ještě přeci jen není nastavena nějaká komponenta Javy na GCJ, provedete takto:

ls -l /etc/alternatives | grep gcj

Hotovo.

Toto je poslední příspěvek ze starého blogu roku 2006. Postupně vkládám všechny roky, ale dá to zabrat...