Hesla, nebo v mém případě názvy serverů, se těžko nejen pamatují, ale i vymýšlejí. Co kdybychom mohli takovou věc přenechat strojům? Existuje mnoho způsobů, jak toho docílit. Já si do dneška v hlavě nosím heslo do Státní vědecké knihovny v Olomouci, kde už snad přes deset nemám přístup (kartička mi propadla), takže není platné. Nicméně dostal jsem ho na vytištěném lístečku a dobře se pamatovalo. To proto, že bylo generováno po snadno zapamatovatelném vzoru samohláska, souhláska, samohláska, souhláska...

Finta pro náš mozek je asi v tom, že se takto vytvořené slovo dá snadno vyslovit. A tedy i 10x zopakovat a naučit velmi rychle. Při generování názvů serverů při testování a ladění chyb jsem si vytvořil jednoduchý skript, který vytváří podobnou věc:

#!/bin/bash 
SIZE=6
vowels=(b f l m p s v z)
consonants=(a e i o u)
modvowels=${#vowels[*]}
modconsonants=${#consonants[*]}
pwd_len=0
result=""
while [ $pwd_len -lt $SIZE ]
do
if [ $(($pwd_len%2)) -eq 0 ]; then
i=$(($RANDOM%$modvowels))
result="$result${vowels[$i]}"
else
i=$(($RANDOM%$modconsonants))
result="$result${consonants[$i]}"
fi
((pwd_len++))
done
echo "$result"

Není to úplný zázrak a ukázka programování v Bashi, ale tak nějak jsem docílil toho, co potřebuji. Ukázka:

mobavo
mosofa
bafila
subezu
suloze
bavami
lomezi
vivisu
samevo
zipofo

No není to lepší název počítače, než sol2-5-989 nebo ia64-0-1-18? Tak na to vemte jed!