Jelikož se počet mnou spravovaných serverů přehoupl přes desítku, vytvořil jsem si skript, který mi nastaví základní nastavení, které předpokládám na každém unixovém systému, na kterém musím pracovat. Jedná se o nainstalování základních programů (vim, mc), sadu aliasů (apt-get, ls-la, log) a nastavení brief režimu v obou panelech Midnight Commanderu. Skript je zde: http://lukas.zapletalovi.com/assets/static/settings.sh

Můžete jej na svém serveru spustit přímo z netu:

wget -q --output-document=- http://lukas.zapletalovi.com/assets/static/settings.sh | bash

(za předpokladu, že máte nainstalován wget a bash – jakože asi jo)