Pracuji nyní pod systémem Windows, ale některých programů se nemohu zříci. Jedním z nich je Vim, proto jsem si vytvořil následující konfiguraci, která jej nastaví do lépe použitelnějšího stavu:

" .gvimrc

" window size:
set lines=45
set columns=140

" no toolbar:
set guioptions-=T

" backup in this dir
set backupdir=c:/temp,c:/windows/temp

" end of .gvimrc

Pozor! Toto je pouze nejzákladnější konfigurace, abych se nemusel „rozčilovat“. Moje nastavení má několik megabajtů!Tento zápisek vznikl převodem z mého starého blogu. Ne všechny texty byly takto převedeny, kompletní archiv již není k dispozici.