Také už jste viděli v poptávce na informační systém nebo softwarovou komponentu klauzuli o dostupnosti služby s příliš vysokým číslem? Soupeřící dodavatelé se pak snaží vymyslet systém i podporu tak, aby danému požadavku vyhověli. A v některých případech to není dost dobře možné. Jindy se ale stačí zadavatele jen zeptat, jestli to myslel vážně.

Když někdo požaduje dostupnost systému (služby, čehokoliv) na 99,999 %, tak si možná přesně neuvědomí, co toto číslo představuje. Kdybychom se pohybovali po měsících, tak toto číslo představuje třicet vteřin. To znamená, že jestliže systém selže, dodavatel má přesně třicet vteřin měsíčně na to, aby zjednal nápravu. Průměrná doba startu informačního systému je obvykle víc. A tyto limity se nekumulují jako volné minuty co neprovoláte u některých telefonních operátorů.

Je třeba si uvědomit, co vyžaduje dostupnost třeba jen 99,5 %. To už nám vychází na tři a půl hodiny možného výpadku za měsíc. I když se to může jevit jako dostatek času na řešení mnoha problémů, je to málo. Strašně málo. V podstatě to znamená jediné - ten, kdo se o službu stará, musí být neustále ve střehu (24/7), musí mít nástroje, návody, zkušenosti a hlavně schopné lidi.

Když se nepodaří dodržet SLA, pak to bolí. Firmám uniká zisk a čím je systém více klíčový, tim vyšší jsou sankce. Bohužel také platí pravidlo, že čím je systém klíčovější, tím je i nárok na SLA vyšší. Provoz (operations) prostě není žádná sranda. Ne nadarmo se ICT dělí na dvě velké skupiny - development a operations.

Čísla 99,5 se nemusí vyskytovat jen na smlouvách typu SLA (Service Level Agreement) nebo OLA (Operational Level Agreement) v byznys sféře. S nástupem cloud computingu se používají ve větší míře než kdy jindy a týkají se i jednotlivců. Používáte Google Apps? Přečtěte si jejich SLA smlouvu. Telefonujete? I váš operátor má nějaký typ SLA smlouvy. Obvykle však tyto velké firmy s jednotlivci o podmínkách přímo nejednají, takže se v patřičných dokumentech dočtete jen o tom, že při výpadku služby nad stanovený rámec budete po nějakou dobu službu využívat zdarma.

Dá se očekávat, že firmy budou mít vyšší nároky na dostupnosti služeb. Dodavatelé těchto služeb tedy budou požadovat kvalitnější nástroje pro podporu provozu. A to se týká také světa Open Source, kde jsou k dispozici služby a produkty jako je Red Hat Network, Spacewalk nebo Landscape.