Nadefinoval jsem si dnes pár aliasů týkajících se práce s balíčky ve Fedoře. Podobně jako v Ubuntu mám aliasy agi nebo agu, ve Fedoře je to (dejte na konec souboru .bashrc):

alias ycu="sudo yum check-update"
alias ys="sudo yum search"
alias yys="sudo yum -C search"
alias yi="sudo yum install"
alias yyi="sudo yum -y install"
alias yyyi="sudo yum -Cy install"
alias yu="sudo yum update"
alias yyu="sudo yum -y update"
alias yr="sudo yum remove"
alias yyr="sudo yum -y remove"
alias ypr="sudo yum provides"
alias ylast="rpm -qa --last | head -30"

Všimněte si yy* příkazů, které instalují balíček bez dotazu. A také yyyi aliasu, který je trošku "přes ruku", ale v rámci zachování logičnosti jsem jej nastavil právě takto. Znamená "nemám čas - neaktualizuj metadata a ihned balík instaluj".

U vyhledávání (ys, yys) jsem záměrně použil sudo, i když by to nebylo potřeba. Je to z toho důvodu, že při lokálním spuštění může yum znovu obnovovat metadata, což je jisté zdržení. Databáze uživatele root je obvykle aktuálnější.

Rád bych si ještě zřídil zkratku na odinstalaci balíčku včetně všech konfiguračních souborů (něco jako apt-get remove --purge pkg). Nápady?

Na závěr malý tip. Pokud chcete používat pro práci s yumem sudo (nemáte rádi otevřený root terminál celý den), stačí jen (jako root):

# visudo

Nyní odkomentujte řádek

Cmnd_Alias SOFTWARE = /bin/rpm, /usr/bin/up2date, /usr/bin/yu

a soubor uložte. Pak stačí jen:

# echo "lzap ALL = SOFTWARE" > /etc/sudoers.d/yum
# chmod 0440 /etc/sudoers.d/yum


Řetězec "lzap" nahraďte uživatelem, kterému chcete dát právo. Případně skupinu, ale ta musí být ve formátu %skupina. Můžete také odkomentovat více skupin, v základní instalaci systému Fedora jich je několik: NETWORKING, SOFTWARE, SERVICES, STORAGE, DELEGATING, PROCESSES, LOCATE a DRIVERS.

Tímto způsobem má vybraný uživatel (skupina) právo spouštět jen některé příkazy. Určitě není vhodné "povolit si všechno". Pokud nechcete dokola zadávat heslo, můžete editovat řádek (visudo):

Defaults requiretty

a přidat tam toto

Defaults requiretty,!tty_tickets,timestamp_timeout=-1

Pokud sudo nechcete, u výše uvedených aliasů ani neuvádějte na začátku příkaz sudo. A jaké yum-aliasy používáte na Red Hat systémech vy?