24. 10. 2005 Neuronová komprese obrázku v Pythonu


Prozkoumal jsem možnosti balíku SNNS (Stuttgart Neural Network Simulator) a jeho rozhraní v jazyce Python tak, že jsem vytvořil krátký program na vytvoření neuronové sítě a metodou Backpropagation jsem síť naučil na identické bloky o velikosti 8 x 8 pixelů z jednoho konkrétního obrázku. Po naučení jsem síti předložil postupně celý obrázek (po blocích) a zrekonstruoval výstup sítě zpět, jako obraz. Výsledkem je obrázek, který koresponduje se známými metodami ztrátové komprese pomocí neuronových sítí.
A výsledek? „Podívejte se sami…“

http://lukas.zapletalovi.com/assets/static/papers/neuronova_komprese/
twitter.com linkedin.com
google.com/+ facebook.com
flickr.com youtube.com