23. 05. 2006 Státnice s vyznamenáním

Dovoluji si oznámit, že jsem úspěšně absolvoval státní zkoušku. Základní metody informatiky (kritická sekce): výborně. Teoretické základy informatiky (lambda kalkul, definice objektů v lambda kalkulu): výborně. Metody zpracování a modelování dat (komprese blokovým tříděním, bzip2): výborně. Databázové systémy (relační algebra, relační kalkul): výborně.

K získání titulu Mgr. mi stačí obhájit diplomovou práci (po prázdninách). Přikládám fotku v momentu těsně po dokončení zkoušky. V komisi chyběl doktor Sklenář a nahradil jej Ing. Hronek, katedrální databázový specialista.
twitter.com linkedin.com
google.com/+ facebook.com
flickr.com youtube.com