08. 11. 2005 Moje aliasy

Dneska jsem opět editoval .bashrc a uvědomil jsem si, že mám pěknou sbírčičku:

alias mozilla="firefox-bin"
alias ac="/opt/acroread/bin/acroread"
alias log="tail -n 100 -f /var/log/messages"
alias v="gvim"
alias fon="mount /mnt/flash; ls /mnt/flash"
alias foff="umount /mnt/flash"
alias con="mount /mnt/cdrom; cd /mnt/cdrom; ls /mnt/cdrom"
alias coff="cd /mnt; umount /mnt/cdrom; eject -r"
alias mntji="sudo mount /mnt/jirka"
alias umntji="sudo umount /mnt/jirka"
alias mntja="sudo mount /mnt/jarmila"
alias umntja="sudo umount /mnt/jarmila"
alias em="sudo emerge"
alias e="leafpad"
alias g="gimp-2.2"
alias oon="/etc/init.d/openvpn start"
alias ooff="/etc/init.d/openvpn stop"
alias p="pal -r 7"
alias pp="pal -r 16"
alias pr="v ~/.pal/private.pal"
alias nb="nb -b ~/public_html/blog"
alias ww="cd ~/WORK"

Vynechal jsem některé aliasy z důvodů bezpečnosti (IP adresy a podobně).
twitter.com linkedin.com
google.com/+ facebook.com
flickr.com youtube.com